ZAJEDNIČKI KATALOG SORATA POLJOPRIVREDNIH BILJNIH VRSTA šesti dodatak 37. potpunom izdanju MAGYARÁZAT

 
FREE EXCERPT

14.8.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 274/18

Oldal Magyarázat 21 Szántóföldi fajok jegyzéke 22 I. Répafélék

1. Beta vulgaris L. Cukorrépa

2. Beta vulgaris L. Takarmányrépa

 1. Takarmánynövények

  3. Agrostis canina L. Eb tippan

  5. Agrostis stolonifera L. Tarackos tippan

  6. Agrostis capillaris L. Cérna tippan

  12. Dactylis glomerata L. Csomós ebír

  13. Festuca arundinacea Schreber Nádképű csenkesz

  16. Festuca pratensis Huds. Réti csenkesz

  17. Festuca rubra L. Vörös csenkesz

  20. Lolium multiflorum Lam. Olasz perje

  20.1. Ssp. alternativum

  20.2. Ssp. non alternativum

  21. Lolium perenne L. Angol perje

  22. Lolium x hybridum Hausskn. Hibrid perje

  25. Phleum pratense L. Réti komócsin

  29. Poa pratensis L. Réti perje

  36. Lotus corniculatus L. Szarvaskerep

  47. Medicago sativa L. Kékvirágú lucerna

  54. Pisum sativum L. (partim) Takarmányborsó

  59. Trifolium hybridum L. Svédhere

  63. Trifolium pratense L. Vöröshere

  64. Trifolium repens L. Fehérhere

  71. Vicia faba L. (partim) Lóbab

  73. Vicia sativa L. Tavaszi bükköny

  75. Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Karórépa

  79. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Olajretek

 2. Olaj- és rostnövények

  81. Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Réparepce

  83. Brassica napus L. (partim) Káposztarepce

  89. Helianthus annuus L. Napraforgó

  90. Linum usitatissimum L. Len

  91. Papaver somniferum L. Mák

  93. Glycine max (L.) Merr. Szója

 3. Gabonafélék

  95. Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) Zab és bizánci zab

  97. Hordeum vulgare L. Árpa

  97.1 Kétsoros árpa

  97.2 Többsoros árpa

  100. Secale cereale L. Rozs

  104. ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus A Triticum nemzetség valamely fajának és a Secale nemzetség valamely fajának keresztezéséből származó hibridek

  105. Triticum aestivum L. Búza

  106. Triticum durum Desf. Durum búza

  108. Zea mays L. (partim) Kukorica

 4. Burgonyafélék

  109. Solanum tuberosum L. Burgonya

  1. A Mezőgazdasági Növényfajok Közös Fajtajegyzékének 37. teljes kiadásához (1) fűzött hatodik kiegészítés azokat a módosításokat tartalmazza, amelyek a tagállamoktól a Bizottsághoz érkezett információk alapján szükségszerűnek mutatkoztak.

  2. Ez a kiegészítés a 37. teljes kiadásban alkalmazott felosztást követi. A szóban forgó kiadás magyarázatai irányadóak.

  3. Ez a kiegészítés a 2019. június 15-ig terjedő időszakot fedi le.

  4. A 37. teljes kiadás módosításai a következőképpen jelennek meg a 4. oszlopban: — : (add.) : új bejegyzés kerül bevezetésre a közös fajtajegyzékbe, — : (mod.) : egy meglévő bejegyzés módosul. Az érintett bejegyzésre vonatkozóan az e kiegészítésben szereplő adatok a 37. teljes kiadásban szereplő adatok helyébe lépnek, — : (del.) : a bejegyzés és a hozzá kapcsolódó összes adat törlésre kerül a közös fajtajegyzékből.

  5. Ez a kiegészítés a 2002/53/EK tanácsi irányelv (2) 16. cikkének (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések hatálya alá tartozó bejegyzett fajtákat érinti.

  6. Ha a 37. teljes kiadásban nincs feltüntetve a fenntartó kódja, a fenntartó nevét és címét az érintett tagállam vagy EFTA-ország esetében megjelölt hatóságnál lehet beszerezni.

  (1) HL C 13., 2019.1.11.

  (2) HL L 193., 2002.7.20., 1. o.

  1 2 3 4 Accent *IT 479 D m (add.) Aurora (del.) Brubeck *UK 6186 D m (2) (add.) BTS 2045 *DE 9210, *FR 95693, *UK 6276 D m (2) (mod.)(32) BTS1915 *UK 6276 D m (2) (add.)(32) Celesta KWS *DK 28, *DE 105, *FR S14400, *LT 73, *SE 89 D m (2) (mod.)(16) Evalotta KWS *DK 28, *SE 89, *UK 611 D m (2) (mod.) Jura (del.) Lightning *IT 479, *UK 734 D m (2) (mod.) Marzouka *IT 479 D m (add.) Salamanca KWS (del.) Salveda KWS *FR S14400, *SE 89 m (2) (mod.) Smart Breanna KWS *LT 73, *SE 89, *UK 611 D m (2) (mod.)(16) Smart Briga KWS *HR 737, *HU 149293, *SK 221 D m (2) (mod.) Smart Sanya KWS *UK 611 D m (2) (add.) Thaddea KWS *DE 105, *ES 6320 P m (2) (mod.) Typhoon *IT 479, *UK 734 D m (2) (mod.)

  1 2 3 4 JRD Forazu *NL 296 T m (3) (add.) JRD Grazu *NL 296 T m (3) (add.)

  1 2 3 4 Avalon (del.) Vesper (del.)

  1 2 3 4 Nightlife *CZ 226 (add.)

  1 2 3 4 Golf *CZ 201 (mod.) Golfin (del.) = Golf Kuzma *CZ 201 (mod.)(1) Rhinegold *CZ 115 (add.)

  1 2 3 4 Amba *EE 13, *AT 579 (mod.)

  1 2 3 4 Korina f: 30.6.2020 Lexington *CZ 1635, *UK 6097 (mod.)(1) Nebula *CZ 115 (add.) Talladega *CZ 1211, *UK 6196 (mod.)(1)

  1 2 3 4 Limosa *LU 6007 (mod.) Prestance *CZ 351 (add.)

  1 2 3 4 Abercharm *NL 132, *UK 131 (mod.) Barswing f: 30.6.2021 Boreal *NL 162, *UK 238 (mod.)(1)(8) Hanka *CZ 147 (add.)(7) Ola *CZ 147 (add.)(7) Rozárka *CZ 147 (add.)(7) Tagera *CZ 544, (*)LU 6016, *SK 264...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL