A TANÁCS (KKBP) 2018/1884 HATÁROZATA (2018. december 3.) az Európai Unió grúziai megfigyelő missziójáról (EUMM Georgia) [helyesen: EUMM Grúzia] szóló 2010/452/KKBP határozat hatályának meghosszabbításáról és módosításáról

 
FREE EXCERPT

4.12.2018 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 308/41

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke (4) bekezdésére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,

mivel:

(1) A Tanács 2010. augusztus 12-én elfogadta a 2010/452/KKBP határozatot (1), amellyel meghosszabbította a 2008/736/KKBP tanácsi együttes fellépéssel (2) létrehozott európai uniós grúziai megfigyelő misszió (EUMM Grúzia) megbízatását.

(2) A Tanács 2016. december 12-én elfogadta a (KKBP) 2016/2238 határozatot (3), amely 2018. december 14-ig meghosszabbította az EUMM Grúzia megbízatását, és rendelkezett a 2017. december 14-ig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi referenciaösszegről.

(3) A Tanács 2017. december 7-én elfogadta a (KKBP) 2017/2263 határozatot (4), amelyben rendelkezett a 2018. december 14-ig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi referenciaösszegről.

(4) A Politikai és Biztonsági Bizottság a 2018-as stratégiai felülvizsgálatot követően azt ajánlotta, hogy 2020. december 14-ig hosszabbítsák meg az EUMM Grúzia megbízatását.

(5) A 2010/452/KKBP határozatot ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Az EUMM Grúzia végrehajtására olyan helyzetben kerül sor, amely rosszabbodhat és akadályozhatja az Unió külső tevékenysége tekintetében a Szerződés 21. cikkében meghatározott célkitűzések elérését,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

A 2010/452/KKBP határozat a következőképpen módosul:

  1. A 14. cikk (1) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki: „A misszióval járó kiadások fedezésére szánt pénzügyi referenciaösszeg a 2018. december 15-től2020. december 14-ig terjedő időszakra 38 200 000 EUR.”

  2. A 18. cikk második bekezdésének a helyébe a következő szöveg lép: „Ez a határozat 2020. december 14-én hatályát veszti.”

Ez a határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

Ez a határozat 2018. december 15-től alkalmazandó.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 3-án.

(1) A Tanács 2010/452/KKBP határozata...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL