Tájékoztató a Bizottság által a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet értelmében nem együttműködő harmadik országként azonosíthatónak tekintett és erről 2015. április 21-én értesített harmadik országhoz intézett demars megszüntetéséről

 
FREE EXCERPT

9.1.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 6/6

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) megszüntette a Thaiföldhez a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelem témájában a Bizottság által a jogellenes, nem bejelentett és szabályozatlan halászat megelőzésére, megakadályozására és felszámolására irányuló közösségi rendszer létrehozásáról szóló 1005/2008/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: IUU-rendelet) értelmében nem együttműködő harmadik országként azonosíthatónak tekintett Thaiföld értesítéséről szóló 2015/C 142/06 bizottsági határozattal (1)2015. április 21-én intézett demarsot.

Az IUU-rendelet 32. cikke szerint a Bizottságnak értesítenie kell a harmadik országokat arról az eshetőségről, hogy nem együttműködő országként azonosítja őket. Az ilyen értesítés előzetes jellegű. A harmadik országok nem együttműködő országként való azonosításának eshetőségéről szóló értesítést az IUU-rendelet 31. cikkében megállapított kritériumokra kell alapozni.

A Bizottságnak ezen országokkal szemben a 32. cikkben meghatározott valamennyi lépést meg kell tennie. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a Bizottságnak az értesítésben fel kell tüntetnie az azonosítás alapjául szolgáló lényeges tényeket és megfontolásokat, továbbá jeleznie kell, hogy az érintett országoknak lehetőségük van a válaszadásra, valamint arra, hogy válaszukban ismertessék az azonosítást cáfoló bizonyítékokat vagy adott esetben a javításra irányuló cselekvési tervet és a helyzet rendezése érdekében hozott intézkedéseket.

A Bizottság az érintett harmadik országoknak az értesítés megválaszolásához megfelelő időt, a helyzet orvoslásához pedig észszerű időt köteles biztosítani.

Az Európai Bizottság 2015. április 21-én értesítette Thaiföldet a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan (IUU) halászat elleni küzdelemben nem együttműködő harmadik országként való azonosítása eshetőségéről.

A Bizottság a nem együttműködő harmadik országként való azonosítás elkerülése érdekében felkérte Thaiföldet, hogy egy javasolt cselekvési terv alapján működjön együtt a Bizottsággal a feltárt hiányosságok kiküszöbölésében.

A Bizottság...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL