Tájékoztatás a tagállamok (EU) 2015/1505 bizottsági végrehajtási határozat szerint bejelentett bizalmi listáiban foglalt adatokkal kapcsolatban MELLÉKLET A bizalmi listák jegyzékének hitelességét és integritását biztosítani hivatott BLJ-aláírási tanúsítványok PEM-formátumú bemutatása

 
FREE EXCERPT

16.8.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 276/1

Az (EU) 2015/1505 bizottsági végrehajtási határozat (1) 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban az Európai Bizottság biztonságos csatornán keresztül egy hitelesített webszerveren automatizált feldolgozásra alkalmas, aláírással vagy bélyegzővel ellátott formátumban elérhetővé teszi a nyilvánosság számára az (EU) 2015/1505 végrehajtási határozat 4. cikkének (1) és (2) bekezdése értelmében a tagállamok által bejelentett adatokat.

Az alábbiakban szereplő információk felváltják a Hivatalos Lap 2016. június 28-i C 233. számában ugyanebben a témában közzétett információkat.

A tagállamok által bejelentett információk – vagyis a bizalmi listák jegyzéke (a továbbiakban: BLJ) – összeállítása és közzététele géppel feldolgozható, aláírással vagy bélyegzővel ellátott xml-formátumban történik.

A BLJ hitelességéről és integritásáról a feleknek maguknak kell meggyőződniük minden használat előtt. A tagállamok hivatkozott bizalmi listáinak tartalmáért a Bizottság nem vállal felelősséget, azért kizárólag a tagállamok felelnek.

Ez a dokumentum az alábbiakban megadja, hogy hol lehet elérni a BLJ-t (a BLJ helye), valamint azt, hogy mely tanúsítványok támasztják alá a BLJ aláírását/lebélyegzését (BLJ-aláírási tanúsítványok). A 2. szakaszban szereplő mechanizmusra vonatkozó további részletek a https://ec.europa.eu/tools/lotl/pivot-lotl-explanation.html webhelyen találhatók.

E dokumentum közzétételének időpontjában a következők alkalmazandók:

— A BLJ helye a következő URL: https://ec.europa.eu/tools/lotl/eu-lotl.xml 2016. július 1-jétől az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban az információk csak géppel feldolgozható formában kerülnek közzétételre.

— A BLJ hitelességét és integritását a mellékletben szereplő alábbi, PEM-formátumú (Privacy Enhanced Mail: megnövelt személyiségi jogokat biztosító levél) BLJ-aláírási tanúsítványok egyikével ellátott elektronikus aláírás (vagy adott esetben elektronikus bélyegző) garantálja, amely a következő ujjnyomat-információkkal hitelesíthető: 1. Az első tanúsítvány ujjnyomatértékei: — SHA-256 (hexadecimális) ujjnyomatérték: 54 00 ab 71 2c 41 aa f0 c4 0b 50 5e 26 4d 54 94 d8 af 41 80 f8 f6 29 55 d1 62 23 b3 29 0f 97 c3

— SHA-1 (hexadecimális) ujjnyomatérték: 4b 9d d1 8f 1f 2c d8 b0 5f 46 73 5d 4b 5c f8 6f 92 33 61 b4

— SHA-256 (Base64) ujjnyomatérték: VACrcSxBqvDEC1BeJk1UlNivQYD49ilV0WIjsykPl8M=

— SHA-1 (Base64) ujjnyomatérték: S53Rjx8s2LBfRnNdS1z4b5IzYbQ=

 1. A második tanúsítvány ujjnyomatértékei: — SHA-256 (hexadecimális) ujjnyomatérték: 9c 1a 3b 64 6e af 13 23 98 ef 31 9e 41 c8 e7 ed 72 5b 64 d5 77 25 80 ae 12 5d 59 c0 f6 84 56 30

  — SHA-1 (hexadecimális) ujjnyomatérték: 03 99 a2 f2 1e d2 0c a6 66 9f 98 53 aa 39 9b 76 9f b0 a7 cb

  — SHA-256 (Base64) ujjnyomatérték: nBo7ZG6vEyOY7zGeQcjn7XJbZNV3JYCuEl1ZwPaEVjA=

  — SHA-1 (Base64) ujjnyomatérték: A5 mi8h7SDKZmn5hTqjmbdp+wp8s=

 2. A harmadik tanúsítvány ujjnyomatértékei: — SHA-256 (hexadecimális) ujjnyomatérték: 59 a1 bf 29 0b 81 8b 17 7a d6 1a c4 b3 e6 dc dd d4 6d a6 d5 be 95 79 f8 56 4a de a6 f2 cf 07 3e

  — SHA-1 (hexadecimális) ujjnyomatérték: 5b 2b 35 c3 97 0e a0 aa f9 41 e7 32 6f 6c 84 c0 80 82 31 7a

  — SHA-256 (Base64) ujjnyomatérték: WaG/KQuBixd61hrEs+bc3dRtptW+lXn4VkrepvLPBz4=

  — SHA-1 (Base64) ujjnyomatérték: Wys1w5cOoKr5Qecyb2yEwICCMXo=

 3. A negyedik tanúsítvány ujjnyomatértékei: — SHA-256 (hexadecimális) ujjnyomatérték: 8e 50 8f 03 b1 32 50 0c 34 03 db 66 e9 dd 39 cd 78 f4 65 7c 84 09 58 a7 7d 34 e7 bd 62 14 68 e7

  — SHA-1 (hexadecimális) ujjnyomatérték: d8 d6 e4 17 a8 ee 03 f2 ad dd 12 6c 89 e1 53 30 0b 14 fc b6

  — SHA-256 (Base64) ujjnyomatérték: jlCPA7EyUAw0A9tm6d05zXj0ZXyECVinfTTnvWIUaOc=

  — SHA-1 (Base64) ujjnyomatérték: 2NbkF6juA/Kt3RJsieFTMAsU/LY=

 4. Az ötödik tanúsítvány ujjnyomatértékei: — SHA-256 (hexadecimális) ujjnyomatérték: c1 a3 7d b4 8c d5 e0 47 9b 97 f4 de 32 e3 a7 47 0c 52 aa fb 94 c1 65 6e f5 6f 97 50 39 92 c8 a7

  — SHA-1 (hexadecimális) ujjnyomatérték: e6 c6 95 d1 d4 ff 78 b9 a2 3e c0 4c 6c f6 fd 59 47 54 86 af

  — SHA-256 (Base64) ujjnyomatérték: waN9tIzV4Eebl/TeMuOnRwxSqvuUwWVu9W+XUDmSyKc=

  — SHA-1 (Base64) ujjnyomatérték: 5saV0dT/eLmiPsBMbPb9WUdUhq8=

 5. A hatodik tanúsítvány ujjnyomatértékei: — SHA-256 (hexadecimális) ujjnyomatérték: d2 06 4f dd 70 f6 98 2d cc 51 6b 86 d9 d5 c5 6a ea 93 94 17 c6 24 b2 e4 78 c0 b2 9d e5 4f 84 74

  — SHA-1 (hexadecimális) ujjnyomatérték: d3 96 04 55 fe fb 23 c3 b6 c3 6c 2d 4b 92 10 57 54 9b 4e 43

  — SHA-256 (Base64) ujjnyomatérték: 0gZP3XD2 mC3MUWuG2dXFauqTlBfGJLLkeMCyneVPhHQ=

  — SHA-1 (Base64) ujjnyomatérték: 05YEVf77I8O2w2wtS5IQV1SbTkM=

 6. A hetedik tanúsítvány ujjnyomatértékei: — SHA-256 (hexadecimális) ujjnyomatérték: 43 55 04 bf d8 02 ed f4 db 08 cb d7 c7 72 9a 0d 45 b2 27 79 7b 72 7e 4e 6e a1 d3 16 84 16 63 42

  — SHA-1 (hexadecimális) ujjnyomatérték: 34 82 04 ff 61 30 66 82 95 8d 44 12 40 a0 30 35 54 15 44 94

  — SHA-256 (Base64) ujjnyomatérték: Q1UEv9gC7fTbCMvXx3KaDUWyJ3 l7cn5ObqHTFoQWY0I=

  — SHA-1 (Base64) ujjnyomatérték: NIIE/2EwZoKVjUQSQKAwNVQVRJQ=

 7. A nyolcadik tanúsítvány ujjnyomatértékei: — SHA-256 (hexadecimális) ujjnyomatérték: cc d8 79 b3 6b b5 53 68 5b ec bd 12 90 1c 7f 41 f7 bd 3e 07 f8 98 fc bb e1 ee c4 56 b0 3d 75 89

  — SHA-1 (hexadecimális) ujjnyomatérték: 19 a2 1c 40 1a 4a 27 f1 df 3d 5c 8e 1e 7f af 2e e5 44 da 1b

  — SHA-256 (Base64) ujjnyomatérték: zNh5s2u1U2hb7L0SkBx/Qfe9Pgf4 mPy74e7EVrA9dYk=

  — SHA-1 (Base64) ujjnyomatérték: GaIcQBpKJ/HfPVyOHn+vLuVE2hs=

  A bizalmi listák jegyzékének (BLJ) hitelességéről és integritásáról a feleknek maguknak kell meggyőződniük minden használat előtt. A tagállamok megadott bizalmi listáinak tartalmáért a Bizottság nem vállal felelősséget, azért kizárólag a tagállamok felelnek.

  E tájékoztatás közzétételének időpontjától kezdődően a bizalmi listák jegyzéke a következőket tartalmazza:

  — A BLJ helye, valamint a BLJ-aláírási tanúsítványoknak a mellékletben meghatározottak szerinti, PEM-formátumú...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL