A Régiók Európai Bizottsága véleménye – Az uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtása

 
FREE EXCERPT

14.8.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 275/5

Főelőadó : Ossi Martikainen (FI/ALDE) Lapinlahti képviselő-testületének tagja Referenciadokumentum : A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégia végrehajtása terén elért előrehaladás COM(2018) 811 final

  1. üdvözli és szükségesnek tartja az erdőgazdálkodási stratégia végrehajtásáról szóló jelentést, melyet az Európai Bizottság 2018. december 7-én tett közzé. Ennek alapján az RB úgy véli, hogy az erdőgazdálkodási stratégia hasznos eszköznek bizonyult a szakpolitikai területek közötti koordinációhoz. A stratégia kiemelt területeit sikeresen választották ki, a célok tekintetében pedig általában haladást értek el. De még ennél is többet lehetne elérni, ha tagállami, regionális és helyi szinten, valamint a külkapcsolatok terén következetes fellépést folytatnának;

  2. utalva az Európai Bizottság korábbi értékeléseivel számos tekintetben egyetértő véleményére (1), arra ösztönzi az Európai Bizottságot, hogy erősítse tovább az erdőkkel kapcsolatos politikák és intézkedések közötti koherenciát úgy, hogy jobban figyelembe lehessen venni az egész erdei értékláncot, a biológiai sokféleséget és az erdők többfunkciós szerepét. Az Erdészeti Állandó Bizottságot be kell vonni az erdőkre és az erdőkhöz közvetve kapcsolódó kérdésekre vonatkozó politikák előkészítésébe;

  3. sürgeti az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy az erdőkkel kapcsolatos kérdések jelenlegi kezelése naprakész-e, az erőforrások pedig elegendőek-e az EU-ban, továbbá hogy e források milyen mértékű valódi hatást gyakorolnak az értékláncra, mivel az erdőknek mind a globális fenntarthatósági politikákban, mind a tagállamok és régióik szempontjából egyre nagyobb jelentősége van;

  4. úgy véli, hogy az Európai Bizottságnak új, aktualizált erdőgazdálkodási stratégiát kellene előterjesztenie a 2020 utáni időszakra vonatkozóan, a jelenleginél is határozottabb iránymutató szereppel, melyben külön foglalkozik a telepített erdőkkel, és stratégiai feladatként kezeli az elsivatagosodás által fenyegetett területek újraerdősítését, tekintettel az erdészeti ágazatnak tulajdonított egyértelmű környezetvédelmi funkcióra. Ez egyebek mellett a költségvetés elosztási módjának és hatásainak újbóli értékelését is szükségessé teheti;

  5. kéri az Európai Bizottságot, hogy a kívánt eredmények és az inkluzivitás biztosítása érdekében gondoskodjon arról, hogy a tagállamok, a régiók, valamint az erdészeti szakértők, kutatóintézetek és szervezetek megfelelő képviselettel részt vehessenek a stratégia előkészítésében;

  6. az erdőgazdálkodási stratégia végrehajtásának értékelésével, és konkrétan az európai bizottsági jelentésben foglalt, az RB hatáskörébe tartozó prioritásokkal kapcsolatban az alábbi nézeteket ismerteti:

7.1. A helyi és regionális önkormányzatokat szorosan be kell vonni az uniós irányítású és finanszírozású erdészeti intézkedések kidolgozásába és végrehajtásába. Az erdőtulajdonosok és az erdőgazdálkodásért felelős szervek – a helyi és regionális kormányzatokat is ideértve – kulcsfontosságú szerepet játszanak az erdők fenntartható használatának, valamint a vidéki lakosság és gazdaság iránti egyértelmű elkötelezettségük erősítésében.

7.2. A helyi és regionális önkormányzatok vezető szerepet játszhatnak abban, hogy megerősítsék az erdészeti intézkedések koherenciáját és hatékonyságát, mivel a magántulajdonban lévő erdőterület több tagállamban a társadalmi szerkezeti átalakulások következtében egyre széttagoltabb, azaz egyre több kézben van, és az erdőket sorsukra hagyják. A közös erdőgazdálkodási társulások és szövetkezetek előmozdítása, valamint az aktív erdőgazdálkodói szakma kialakítása olyan intézkedések, amelyeket az érintett önkormányzatok fontolóra vehetnének. A helyi és regionális...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL