A Régiók Európai Bizottsága véleménye – Az európai szemeszter és a kohéziós politika: a strukturális reformok hosszú távú beruházásokkal való összehangolása

 
FREE EXCERPT

14.8.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 275/1

Előadó : Rob Jonkman (NL/ECR), Opsterland tanácsnoka Referenciaszöveg : A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Központi Banknak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak, a Régiók Bizottságának és az Európai Beruházási Banknak – 2019. évi növekedési jelentés: Egy erősebb Európáért, amely képes szembenézni a globális bizonytalansággal COM(2018) 770 final

  1. Az európai szemeszter uniós szinten a tagállamok szociál-/gazdaságpolitikája és költségvetési politikája közötti koordináció legfontosabb eszköze, amelynek keretében a tagállamok kötelesek gazdaságpolitikájukat és költségvetési politikájukat összehangolni az uniós kontextusban meghatározott országspecifikus ajánlásokkal. Az Európa 2020 stratégia itt politikai keretként szolgál az ajánlások számára. Az ajánlások révén az Európai Bizottság a tagállamokat olyan strukturális reformok végrehajtására szeretné ösztönözni, amelyek erősítik a gazdaságot, ösztönzik a munkahelyteremtést és a társadalmi befogadást, továbbá javítják a beruházási környezetet.

  2. Az ajánlások alapján a tagállamok kidolgozzák saját nemzeti befektetési stratégiájukat, amelyek az éves nemzeti reformprogramokkal együtt azoknak a prioritásként kezelt beruházási projekteknek az alapját képezik, amelyeket nemzeti és uniós forrásokkal kell támogatni. Az európai szemeszter ezáltal az egész év során uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten befolyást gyakorol a hatóságok politikai döntéshozatalára.

  3. A jelenlegi programozási időszakban (2014–2020) az EU szorosabb koordinációt alakított ki az európai szemeszter, illetve a tagállamok és a régiók kohéziós programjai között. A Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatósága közelmúltbeli tanulmánya azt mutatja, hogy a jelenlegi európai strukturális és beruházási alapok (esb-alapok) az országspecifikus ajánlások mintegy 60 %-a szempontjából relevánsak.

  4. A következő programozási időszakban (2021–2027) az Európai Bizottság az országspecifikus ajánlások és a kohéziós programok közötti koordináció szorosabb összehangolására törekszik, hogy ily módon növelje a kohéziós politika által finanszírozott beavatkozások hatékonyságát, és fenntarthatóbb eredményeket érjen el. Ennek megvalósításához az európai szemeszternek nagyobb mértékben a beruházási szükségletek felmérésére kell majd összpontosítania, iránymutatásként a 2021–2027 közötti programozási időszakkal kapcsolatos döntések számára. A 2019-es országjelentések elemzése az egyes tagállamok beruházási szükségleteit vizsgálja majd, beleértve – adott esetben – az ágazati és regionális dimenziókat is. Ennek az elemzésnek alapján az országjelentéshez csatolt új mellékletben rögzítik, hogy mely beruházási szükségletek relevánsak a 2021–2027 közötti kohéziós politika számára.

  5. Az új kohéziós programot illetően az Európai Bizottság a rendelettervezetben közös rendelkezéseket javasol, hogy az országspecifikus ajánlásokat legalább két alkalommal vegyék figyelembe: a programozás kezdetekor és a félidős értékelés keretében. Ezt az értékelést 2025-re tervezik.

  6. Az Európai Bizottság a partnerségi megállapodások és az európai strukturális és beruházási alapok programjainak jóváhagyásakor is határozottan figyelembe veszi az országspecifikus ajánlásokat.

  7. Az RB sajnálattal látja, hogy a 2021-től kezdődő, új uniós finanszírozási programokra alkalmazandó rendeletekre tett javaslatainak ismertetését, valamint a 2019. májusi európai választások után kezdődő új irányítási ciklust megelőzően az Európai Bizottság az RB és az Európai Parlament ismételt kérései, valamint az Európai Számvevőszék kritikus megjegyzései ellenére mindeddig nem tett javaslatot az Európa 2020 stratégia jogutódjára. Üdvözli ugyanakkor az Európai Bizottság „Fenntartható Európa 2030-ra” című vitaanyagának 2019. január 30-i közzétételét, melynek az RB külön véleményeket szentel majd az irányítással kapcsolatos szempontok, illetve a környezetvédelmi és éghajlat-politikai célok teljesítése tekintetében. Ha Európa sikert akar elérni...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL