Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.9549 – BP Group/Bunge Group/BP Bunge Bioenergia) Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (EGT-vonatkozású szöveg)

 
FREE EXCERPT

9.10.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 341/7

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

— a BP plc (a továbbiakban: BP) vállalkozáshoz tartozó BP Biocombustíveis S.A. (Brazília),

— a BP vállalkozáshoz tartozó BP Alternative Energy Investments Limited (Egyesült Királyság),

— a Bunge Limited (a továbbiakban: Bunge) vállalkozáshoz tartozó Bunge Brasil Holdings BV (Hollandia),

— a Bunge vállalkozáshoz tartozó Bunge Cooperatief UA (Hollandia),

— BP Bunge Bioenergia S.A. (Brazília).

A BP és a Bunge az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikke (4) bekezdése értelmében közös irányítást szereznek a BP Bunge Bioenergia S.A. felett.

Az összefonódásra újonnan alapított közös vállalkozásban szerzett részesedés és eszközvásárlás útján kerül sor.

— a BP esetében: kőolaj- és földgáz feltárásával, kiaknázásával és kitermelésével foglalkozó, egyesült királysági székhelyű globális csoport,

— a Bunge esetében: a mezőgazdasági-élelmiszeripari ágazatban működő amerikai jegyzett csoport; fő tevékenysége az olajos magvak és a gabonafélék kereskedelme, olajsajtolás, étolajok előállítása és forgalmazása,

— a BP Bunge Bioenergia S.A. esetében: cukornádtermesztés, nádcukor termelése és értékesítése, bioetanol előállítása és értékesítése, kapcsolt energiatermelés kipréselt cukornádból; az említett tevékenységeket Brazíliában fogja végezni.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL