Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám M.9524 – Fortress Investment Group/Majestic Wine Warehouses/Les Celliers de Calais) Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (EGT-vonatkozású szöveg)

 
FREE EXCERPT

9.10.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 341/5

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

— Fortress Investment Group LLC (a továbbiakban: Fortress Investment, Egyesült Államok),

— Majestic Wine Warehouses Limited (a továbbiakban: Majestic Wine Warehouses, Egyesült Királyság) és Les Celliers de Calais S.A.S (a továbbiakban: Les Celliers de Calais, Franciaország).

A Fortress Investment az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárólagos irányítást szerez a Majestic Wine Warehouses és a Les Celliers de Calais egésze felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

— a Fortress Investment esetében: befektetéskezelő vállalkozás,

— a Majestic Wine Warehouses és a Les Celliers de Calais esetében: bor, sör, szeszesitalok és egyéb italok kiskereskedelme.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9524 – Fortress Investment...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL