Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.9149 – Apollo Management/Aspen Insurance Holdings) Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (EGT-vonatkozású szöveg)

 
FREE EXCERPT

4.12.2018 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 437/37

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

— Apollo Management L.P. (a továbbiakban: Apollo, Egyesült Államok),

— Aspen Insurance Holdings Limited (a továbbiakban: Aspen, Bermuda).

Az Apollo az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében teljes irányítást szerez az Aspen felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása útján kerül sor.

— az Apollo globális befektetési alap, amelynek számos ágazatban vannak részesedései vállalkozásokban,

— az Aspen világszerte működő biztosító és viszontbiztosító.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

Az észrevételeknek a közzétételt követő tíz napon belül kell a Bizottsághoz beérkezniük. Az alábbi hivatkozási számot minden esetben fel kell tüntetni:

M.9149 – Apollo Management/Aspen Insurance Holdings

Az észrevételeket faxon, e-mailben vagy postai úton...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL