Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.9215 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Kinto Corporation) Egyszerűsített eljárás alá vont ügy (EGT-vonatkozású szöveg)

 
FREE EXCERPT

4.12.2018 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 437/38

E bejelentés az alábbi vállalkozásokat érinti:

— Sumitomo Corporation (Japán),

— Toyota Motor Corporation (Japán),

— Kinto Corporation (Japán).

A Sumitomo Corporation és a Toyota Motor Corporation az összefonódás-ellenőrzési rendelet 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja és 3. cikkének (4) bekezdése értelmében közös irányítást szereznek a Kinto Corporation, az újonnan alapított közös vállalkozás (a továbbiakban: JV) felett.

Az összefonódásra részesedés vásárlása és vagyoni hozzájárulás útján kerül sor.

— a Sumitomo Corporation esetében: kereskedelmi és befektetési társaság, amely a következő ágazatokban tevékenykedik: a gépjárműlízing, a fémtermék-kereskedelem, a szállítás, a média, az ásványkincsek, az energia, a vegyi anyagok és az elektronika,

— a Toyota Motor Corporation esetében: gépjárművek, hajók, repülőgépek és egyéb szállítóeszközök gyártásával, értékesítésével, lízingjével és javításával, valamint anyagkezelő berendezések értékesítésével foglalkozó vállalkozás,

— a JV esetében: mobilitási szolgáltatások nyújtása Japánban, ideértve a lízingszolgáltatásokat is.

A Bizottság a 139/2004/EK tanácsi rendelet szerinti egyes összefonódások kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról szóló közleménye (2) szerint az ügyet egyszerűsített eljárásra utalhatja.

Az...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL