Helyesbítés az Európai Unió 2017-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének (EU, Euratom) 2017/292 végleges elfogadásához ( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 51., 2017. február 28. )

 
FREE EXCERPT

14.3.2017    HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/1

A 387. és 388. oldalon a táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„Cím Megnevezés 2017. évi előirányzatok 2016. évi előirányzatok 2015. évi teljesítés Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések 01 GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYEK 3 086 394 801 2 840 247 301 2 606 581 157 1 097 025 157 1 648 867 940,72 418 650 879,73 02 BELSŐ PIAC, IPAR-, VÁLLALKOZÁS- ÉS KKV-POLITIKA 2 455 727 091 2 260 420 906 2 285 812 989 1 894 487 636 2 580 988 956,39 2 071 250 234,93 03 VERSENYPOLITIKA 108 427 562 108 427 562 102 698 620 102 698 620 99 991 590,72 99 991 590,72 04 FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS 13 813 326 529 10 725 565 124 12 924 259 299 11 185 720 525 18 112 955 105,37 10 757 082 443,37 05 MEZŐGAZDASÁG ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 57 537 879 867 54 110 140 315 61 380 834 429 54 625 119 708 65 491 966 489,08 57 093 310 144,82 06 MOBILITÁS ÉS KÖZLEKEDÉS 3 783 964 054 1 815 351 093 4 220 977 187 2 297 113 330 2 683 905 382,14 2 055 079 058,37 07 KÖRNYEZET 472 838 520 388 338 137 448 266 445 397 061 087 436 307 063,76 397 990 224,07 08 KUTATÁS ÉS INNOVÁCIÓ 6 192 803 780 5 911 660 897 5 851 738 306 5 401 700 507 6 259 564 911,40 5 820 355 448,88 09 TARTALMAK, TECHNOLÓGIÁK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATOK 2 008 048 360 2 164 759 630 1 803 314 364 2 373 056 657 1 967 416 437,50 1 980 654 260,33 10 KÖZVETLEN KUTATÁS 401 736 330 401 569 370 396 834 657 402 688 960 504 440 682,87 518 532 553,84 11 TENGERÜGYEK ÉS HALÁSZAT 1 090 330 395 752 871 678 994 490 215 536 326 774 1 834 203 382,82 959 839 262,31 Tartalékok (40 02 41) 14 809 522 14 809 522 79 515 750 76 610 750       1 105 139 917 767 681 200 1 074 005 965 612 937 524 1 834 203 382,82 959 839 262,31 12 PÉNZÜGYI STABILITÁS, PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TŐKEPIACI UNIÓ 85 913 287 88 425 287 84 986 304 85 662 304 89 761 434,96 88 359 113,22 Tartalékok (40 02 41) 4 856 000 3 267 000           90 769 287 91 692 287 84 986 304 85 662 304 89 761 434,96 88 359 113,22 13 REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA 38 588 139 808 26 768 072 268 36 020 105 786 31 306 574 112 50 634 760 865,89...

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL