Értesítés a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP tanácsi határozatban és a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU tanácsi rendeletben előírt korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek részére

 
FREE EXCERPT

4.12.2018 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 437/2

Az Európai Unió Tanácsa az alábbi információkat hozza azon személyek tudomására, akik a tunéziai helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2011/72/KKBP tanácsi határozat (1) mellékletében és a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről szóló 101/2011/EU tanácsi rendelet (2) I. mellékletében szerepelnek.

A Tanácsnak szándékában áll megújítani a 2011/72/KKBP határozatban foglalt korlátozó intézkedéseket. A Tanácsnak új információk kerültek birtokába a 2011/72/KKBP határozat mellékletében és a 101/2011/EU rendelet I. mellékletében jegyzékbe vett valamennyi személlyel kapcsolatban. Az érintett személyeket ezúton tájékoztatjuk arról, hogy a Tanácsnál kérelmezhetik a rájuk vonatkozó információk kiadását. A kérelmet 2018. december 13. előtt az alábbi címre kell elküldeni:

Council of the European Union General...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL