A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2018. november 27.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 105. cikkében említett, borágazati elnevezéshez tartozó termékleírás módosítására irányuló kérelemnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételéről (Cataluña/Catalunya [OEM]) MELLÉKLET

 
FREE EXCERPT

4.12.2018 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 437/5

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 97. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Spanyolország az 1308/2013/EU rendelet 105. cikkének megfelelően kérelmet nyújtott be a „Cataluña”/„Catalunya” elnevezéshez tartozó termékleírás módosítása iránt.

(2) A Bizottság megvizsgálta a kérelmet, és megállapította, hogy az 1308/2013/EU rendelet 93–96. cikkében, 97. cikkének (1) bekezdésében, valamint 100., 101. és 102. cikkében foglalt feltételek teljesülnek.

(3) Az 1308/2013/EU rendelet 98. cikke szerinti felszólalási nyilatkozat benyújtásának lehetővé tétele érdekében a „Cataluña”/„Catalunya” elnevezéshez tartozó termékleírás módosítása iránti kérelmet közzé kell tenni az Európai Unió Hivatalos Lapjában,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

A „Cataluña”/„Catalunya” (OEM) elnevezéshez tartozó termékleírás módosítására irányuló, az 1308/2013/EU rendelet 105. cikkének megfelelően benyújtott kérelem e határozat mellékletében található.

Az 1308/2013/EU rendelet 98. cikkének megfelelően e határozat kihirdetése jogot keletkeztet arra, hogy az e cikk első bekezdésében említett termékleírás módosítása ellen az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése időpontjától számított két hónapon belül kifogást emeljenek.

Kelt Brüsszelben, 2018. november 27-én.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 105. cikke – Nem kisebb jelentőségű módosítás

Ez a módosítás a termékleírás 4. pontját (A földrajzi terület körülhatárolása) és az egységes dokumentum 6. pontját (A körülhatárolt terület) érinti.

A módosítást a bővítéssel érintett települések termelői és borászatai kérték. E területen évek óta igazolt minőségű borokat állítanak elő ugyanazon talaj- és éghajlati viszonyok mellett, és ugyanolyan történelmi háttérrel, mint az első eredetmegjelölésben körülhatárolt termőterületet alkotó településeken.

Ezt bizonyította az erre a célra készíttetett technikai elemzés (Estudio de aptitud del territorio de Catalunya para el cultivo de la vid, según factores edafoclimáticos e históricos. Propuesta de sectorización de la DO CATALUNYA [Tanulmány Katalónia területének a szőlőtermesztésre való alkalmasságáról a talajtani, éghajlati és történelmi jellemzők fényében. A „CATALUÑA”/„CATALUNYA” oltalom alatt álló eredemegjelölés területének meghatározására irányuló javaslat], Limonium, 2014). Az említett tanulmány szerint a termőterülethez e módosítással csatolt települések talaja (összetételük, textúrájuk és szerkezetük szempontjából), az azokat alakító éghajlati tényezők (hőmérséklet, csapadék, napsütés, hőmérsékleti tartomány, párolgás/vízhiány és fagyok) és az azonos emberi (történelmi és kulturális) tényező együttesen biztosítják, hogy az ott előállított borok érzékszervi jellemzői a termékleírásban meghatározott termékekéivel minden termékkategóriában azonosak legyenek.

A bővítés a következő 74 települést érinti:

Aguilar de Segarra

Albagés, l’

Albons

Alfarràs

Arenys de Mar

Arenys de Munt

Badalona

Baronia de Rialb, la

Bellcaire d’Empordà

Bigues i Riells

Bisbal d’Empordà, la

Bovera

Bruc, el

Cabacés

Cabrera de Mar

Calella

Canonja, la

Capafons

Cardedeu

Castellolí

Conca de Dalt

Corçà

Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura

Febró, la

Franqueses del Vallès

Gaià

Gimenells i el Pla de la Font

Granollers

Ivars d’Urgell

Ivars de Noguera

Juncosa

Llardecans

Lliçà d’Amunt

Llorenç del Penedès

Lloret de Mar

Maials

Marçà

Massoteres

Mataró

Mont-ral

Mont-ras

Mont-roig del Camp

Os de Balaguer

Pla del Penedès, el

Pobla de Segur, la

Prades

Salàs de Pallars

Sant Cebrià de Vallalta

Sant Feliu de Buixalleu

Sant Feliu de Codines

Sant Feliu de Guíxols

Sant Iscle de Vallalta

Sant Jordi Desvalls

Sant Llorenç Savall

Sant Martí Vell

Sant Pol de Mar

Sentmenat

Siurana d’Empordà

Sort

Tallada d’Empordà

Tivissa

Tordera

Torrefarrera

Tortellà

Ullà

Vallgorguina

Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant

Ventalló

Vilademuls

Vilamalla

Vilanova de Prades

Vilassar de Mar

Vilopriu

Vinyols i els Arcs

Ez a módosítás a termékleírás 2.1.3. pontját (Fizikai és kémiai tulajdonságok) és az egységes dokumentum 4. pontját (A bor(ok) leírása) érinti.

A teljes borkősav-tartalmat azért indokolt csökkenteni, mert az utóbbi szüretek alkalmával egyre nehezebbé vált a borászatok számára a megállapított küszöbérték elérése. A termékek gyakran emiatt nem feleltek meg az analitikai ellenőrzéseknek, annak ellenére, hogy az érzékszervi vizsgálatokon magas pontszámot értek el. Ezért úgy döntöttek, hogy a minimális összes savtartalmat az uniós szabályokban megállapított értékre kell csökkenteni.

Így a minimális savtartalom borkősavban kifejezve 3,5 g/l mindhárom termékkategóriában, a borszíntől függetlenül.

A tényleges alkoholtartalom felső határának eltörlése az előző pontban említettekből következik. Mivel az éghajlat minden évvel melegebbé és szárazabbá válik, a borok teljes savtartalma csökken, alkoholtartalma pedig nő, különösen a vörösborok esetében.

Bár első pillantásra ellentmondásosnak tűnhet az egyik felső küszöb megszüntetése és egy másik csökkentése, ezeket a változtatásokat eltérő terméktípusok kapcsán kérték, jóllehet azonos kategóriában.

Napjainkban az érlelésre szánt borok kívánt minőségének elérése érdekében alapvető fontosságú a héj és a magok megfelelő fenolos érettsége. Közismert tény, hogy a fenolos érettség gyakran elmarad a cukorérettségtől (ami a cukor és a savak aránya a gyümölcshúsban). Az éghajlatváltozás következtében – amit a tudományos közösség nem vitat – egyre gyakoribbá válik a cukorérettség és a fenolos érettség közötti eltérés. Emiatt a betakarításkor magas a gyümölcshús cukortartalma, és az abból előállított bor alkoholtartalma magasabb lesz.

A fiatal és gyöngyözőborok esetében azonban a fogyasztók preferenciája az utóbbi időkben az alacsonyabb alkoholtartalom felé mozdult el. Mivel a fiatal borok előállításához nem szükséges a héjjal együtt történő hosszas erjesztés, a fenolos érettség hiánya ezeknél nem olyan meghatározó tényező, mint az érlelésre szánt borok esetében.

Ennek következtében:

— A 15 térfogatszázalékos maximális tényleges alkoholtartalomra vonatkozó követelmény megszűnik (a termékleírás 2.1.1. pontja változik, de ez nem érinti az egységes dokumentumot).

— Az uniós jogszabályokban meghatározott maximális összes alkoholtartalom lesz alkalmazandó (a termékleírás 2.1. pontja és az egységes dokumentum 4. pontja változik).

— A térfogatszázalékban kifejezett minimális tényleges alkoholtartalom 4,5 térfogatszázalékra csökken a xispejant minősítő használatára jogosult fehér-, rozé- és vörösborok esetében (a termékleírás 2.1.1. pontja és az egységes dokumentum 4. pontja változik).

— A minimális tényleges alkoholtartalom és az összes alkoholtartalom a gyöngyözőborok esetében csökken (a termékleírás 2.1.2. pontja és az egységes dokumentum 4. pontja változik).

Ez a módosítás a termékleírás 8.3. pontját (A termékek kiszerelése és címkézése) és az egységes dokumentum 9. pontját (További alapvető feltételek) érinti. Az érzékszervi leírás ezentúl a termékleírás 2.2.1. pontjában és az egységes dokumentum 4. pontjában is szerepel.

A „xispejant” minősítő az alacsonyabb alkoholtartalmú fiatal borok némelyikének címkézésében lesz használatos. A cél új fogyasztók vonzása, lehetőleg a 20–30 éves korcsoportból (akik a későbbiekben kétségkívül a borivási hagyomány folytatóivá válnak).

A kifejezést az alacsonyabb alkoholtartalmú, maradékcukrokat és némi természetesen előforduló szén-dioxidot tartalmazó termékek megjelölésére tervezik használni (a „xispejant” szó jelentése...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL