A BIZOTTSÁG (EU) 2019/16 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2018. december 14.) a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, tizedik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (az értesítés a C(2018) 8523. számú dokumentummal történt) MELLÉKLET A pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizedik alkalommal frissített jegyzéke

 
FREE EXCERPT

9.1.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 7/5

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

mivel:

(1) A 92/43/EGK irányelv 1. cikke c) pontjának iii. alpontjában említett pannon biogeográfiai régió az irányelv 20. cikke alapján létrehozott bizottság (az Élőhelyvédelmi Bizottság) által 2005. április 20-án elfogadott biogeográfiai térképnek megfelelően a Cseh Köztársaság, Románia és Szlovákia uniós területének egyes részeit, valamint Magyarország uniós területét foglalja magában.

(2) A pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek alapjegyzékét a 92/43/EGK irányelv értelmében a 2008/26/EK bizottsági határozattal (2) fogadták el. A jegyzéket legutóbb az (EU) 2018/38 bizottsági végrehajtási határozat (3) módosította.

(3) A pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek jegyzékében szereplő területek a Natura 2000 hálózat részét képezik, amely nélkülözhetetlen eleme a biológiai sokféleség Unión belüli védelmének. A Natura 2000 hálózat gyakorlati létrehozása terén elvárt további előrelépés érdekében, illetve a hálózat dinamikus módosítása keretében rendszeresen sor kerül a közösségi jelentőségű természeti területeket ismertető jegyzékek felülvizsgálatára.

(4) 2017. június 19. és 2018. március 2. között a tagállamok a pannon biogeográfiai régió tekintetében további, a 92/43/EGK irányelv 1. cikke szerinti közösségi jelentőségű természeti területek kijelölését javasolták. Egyes tagállamok emellett jelezték, hogy a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek jegyzékében módosítani kívánnak bizonyos, a területek kapcsán megadott adatokat.

(5) A Bizottság által az egyes érintett tagállamokkal egyetértésben összeállított, az elsődleges fontosságú természetes élőhelytípusoknak vagy veszélyeztetett fajoknak otthont adó területeket is megjelölő jegyzéktervezet alapján el kell fogadni a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területként kiválasztott területeinek frissített jegyzékét. A jegyzékbe újonnan felvett területekre a 92/43/EGK irányelv 4. cikkének (4) bekezdése és 6. cikke alkalmazandó.

(6) A 92/43/EGK irányelv 11. cikke értelmében folytatott felügyelet eredményeképpen a természetes élőhelytípusok és a fajok előfordulására és elterjedésére vonatkozó ismeretek folyamatosan bővülnek. Ennek megfelelően a területek uniós szintű értékelésére és kiválasztására az aktuálisan rendelkezésre álló legjobb információk alapján került sor.

(7) Bizonyos élőhelytípusok és fajok esetében egyes tagállamok nem javasoltak elegendő területet ahhoz, hogy a 92/43/EGK irányelv követelményei teljesüljenek. Ezenfelül a 92/43/EGK irányelv I. mellékletében szereplő egyes élőhelytípusok, valamint a II. mellékletében szereplő egyes fajok előfordulására és elterjedésére vonatkozóan továbbra is hiányosak az ismeretek. Ezért ezekre az élőhelytípusokra és fajokra nézve a Natura 2000 hálózat nem tekinthető teljesnek.

(8) Az egyértelműség és az átláthatóság érdekében az (EU) 2018/38 végrehajtási határozatot hatályon kívül kell helyezni.

(9) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élőhelyvédelmi Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

Elfogadásra kerül a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeinek tizedik alkalommal frissített, e határozat mellékletében szereplő jegyzéke.

Az (EU) 2018/38 végrehajtási határozat hatályát veszti.

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2018. december 14-én.

(1) HL L 206., 1992.7.22., 7. o.

(2) A Bizottság 2008/26/EK határozata (2007. november 13.) a 92/43/EGK tanácsi irányelv értelmében a pannon bioföldrajzi régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó jegyzék elfogadásáról (HL L 12., 2008.1.15., 678. o.).

(3) A Bizottság (EU) 2018/38 végrehajtási határozata (2017. december 12.) a pannon biogeográfiai régió közösségi jelentőségű természeti területeit tartalmazó, kilencedik alkalommal frissített jegyzék elfogadásáról (HL L 15., 2018.1.19., 98. o.).

Az egyes közösségi jelentőségű természeti területeket (a továbbiakban: KJT) a Natura 2000 adatszolgáltatási űrlapon megadott információk azonosítják, köztük az adott terület térképe. Ezen információkat a 92/43/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban az illetékes nemzeti hatóságok nyújtották be.

Az alábbi táblázat a következő adatokat tartalmazza:

A : a KJT kilenc karakterből álló kódja, melynek első két karaktere a tagállam ISO-kódja; B : a KJT neve; C : * = a KJT-n előfordul legalább egy, a 92/43/EGK irányelv 1. cikke szerinti elsődleges fontosságú természetes élőhelytípus és/vagy faj; D : a KJT kiterjedése ha-ban vagy hossza km-ben; E : a KJT földrajzi koordinátái (szélességi és hosszúsági fok) tizedfokokban kifejezve.

Az alábbi uniós jegyzékben megadott valamennyi információ a Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia és Szlovákia által javasolt, továbbított és megerősített adatokon alapul.

A B C D E A KJT kódja A KJT neve * A KJT kiterjedése (ha) A KJT hossza (km) A KJT földrajzi koordinátái Földrajzi hosszúság Földrajzi szélesség CZ0620001 Bezourek * 2,086 16,550278 49,091667 CZ0620002 Člupy * 17,979 16,950556 49,149167 CZ0620003 Dyjské svahy 7,7758 16,121667 48,838889 CZ0620004 Fládnitzské vřesoviště * 5,531 15,9825 48,805556 CZ0620005 Hochberk * 35,0285 16,673333 48,940556 CZ0620006 Kameníky * 6,6157 16,678611 48,738056 CZ0620007 Kamenná hora u Derflic 8,3531 16,151667 48,814722 CZ0620008 Klínky * 4,3725 16,779444 48,933611 CZ0620009 Lednické rybníky 617,8305 16,721389 48,772778 CZ0620010 Modřické rameno 6,3526 16,62 49,135278 CZ0620011 Nové hory * 11,5934 16,634444 49,046667 CZ0620013 Pod Šibeničním kopcem * 3,5632 16,148889 48,953056 CZ0620014 Přední kopaniny * 8,8987 16,742778 48,956667 CZ0620016 Rašovický zlom — Chobot * 12,9313 16,930833 49,125833 CZ0620017 Stračí * 3,254 16,812778 48,936667 CZ0620018 Větrníky * 32,3536 16,980278 49,195833 CZ0620024 Váté písky * 63,432 17,253889 48,919444 CZ0620031 Slanisko Dobré Pole * 3,696 16,531667 48,822222 CZ0620037 Sivický les * 236,5309 16,773056 49,218333 CZ0620048 Skalky u Sedlece * 58,792 16,677222 48,770556 CZ0620049 Paví kopec * 3,7723 16,693333 48,763611 CZ0620051 Šlapanické slepence * 8,291 16,721111 49,172222 CZ0620055 Vrbický hájek * 115,3909 16,914722 48,915 CZ0620056 Výrovické kopce 16,0041 16,115 48,925833 CZ0620073 Bzenecká střelnice 28,7441 17,271111 48,955833 CZ0620076 Zřídla u Nesvačilky * 4,6784 16,770833 49,080278 CZ0620078 Jezero 9,5448 17,178611 48,951389 CZ0620084 Vranovický a Plačkův les * 293,507 16,607778 48,948333 CZ0620103 Věteřovská vrchovina * 496,3278 17,049167 49,024167 CZ0620147 Miroslavské kopce * 30,8328 16,300833 48,93 CZ0620154 Načeratický kopec 127,1258 16,099167 48,832222 CZ0620158 Rumunská bažantnice * 90,3571 16,693889 49,033333 CZ0620162 Ječmeniště * 61,7722 16,136389 48,753889 CZ0620169 Ochůzky — Nedánov * 472,312 16,835833 48,985556 CZ0620177 Kapánsko * 706,2934 17,011667 48,88 CZ0620181 Valtrovický luh * 66,921 16,2175 48,7975 CZ0620187 Slanisko Novosedly * 2,085 16,497778 48,839444 CZ0620416 Jaroslavické komory 0,9766 16,240833 48,761944 CZ0620417 Kobylská skála * 6,8696 16,923611 48,943611 CZ0620418 Hluboké louky 7,9017 16,031111 48,787778 CZ0620419 Na Adamcích * 15,0601 17 49,006667 CZ0622007 Horky u Milotic 18,8863 17,134444 48,944444 CZ0622009 Hovoranské louky * 10,0038 16,973056 48,965278 CZ0622017 Louky pod Kumstátem 7,3943 16,923056 48,993611 CZ0622026 Trkmanské louky 19,0259 16,835833 48,858333 CZ0622037 Trkmanec — Rybníčky 44,3319 16,844167 48,865278 CZ0622167 Žebětín 1,4971 16,443889 49,0825 CZ0622168 Mušenice 14,3972 16,941667 49,116944 CZ0622169 Na Kocourkách 2,9895 16,249722 48,998889 CZ0622181 Červené stráně * 4,7212 16,418056 49,075 CZ0622218 Dunajovické kopce * 87,7857 16,554167 48,851944 CZ0622219 Zápověď u Karlína 1,7673 16,968333 48,970833 CZ0622221 Štěpánovský lom 1,0743 16,330556 48,9575 CZ0622223 U kapličky * 5,3966 16,2625 48,953889 CZ0622224 U Michálka 1,348 16,359722 48,983889 CZ0622227 Volkramy 6,8547 16,929167 49,176944 CZ0623003 Břeclav — kaple u nádraží 0,0445 16,891944 48,754167 CZ0623004 Břežanka a Břežanský rybník * 20,0124 16,3325 48,873333 CZ0623010 Hevlínské jezero 9,3769 16,355278 48,764722 CZ0623011 Tasovický lom 11,0438 16,152778 48,821667 CZ0623016 Lednice — zámek 0,9483 16,804722 48,801944 CZ0623018 Milotice — letiště 26,9566 17,124722 48,98 CZ0623019 Oleksovická mokřina 43,9814 16,263333 48,925278 CZ0623021 Písečný rybník 43,7838 17,153056 48,963333 CZ0623022 Pokran 9,4398 16,500833 48,849167 CZ0623025 Slavkovský zámecký park a aleje * 21,2649 16,864722 49,152778 CZ0623026 Studánkový vrch 12,3099 16,721389 48,793056 CZ0623027 Šumické rybníky 49,0887 16,473056 48,981389 CZ0623030 Vrbovecký rybník 37,1132 16,131389 48,793056 CZ0623031 Vypálenky 65,2914 17,323889 48,974722 CZ0623032 Židlochovický zámecký park * 23,0984 16,610278 49,033056 CZ0623034 Znojmo — Kostel Nalezení sv. kříže 0,1686 16,051111 48,856389 CZ0623035 Bílý kopec u Čejče * 72,9589 16,968889 48,929722 CZ0623040 Hovoranský hájek 82,5564 17,026944 48,9375 CZ0623041 Jevišovka 20,0942 16,230833 48,865556 CZ0623045 Rendezvous * 61,533 16,789444 48,749444 CZ0623046 Trávní dvůr * 325,8144 16,435833 48,791944 CZ0623772 Božický mokřad 8,8302 16,284167 48,837778 CZ0623775 Bučovice — zámek 0,3213 17,001111 49,149167 CZ0623778 Emin zámeček 0,1186 16,357222 48,828333 CZ0623781 Klentnice — kostel svatého Jiří 0,0211 16,644444 48,843611...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL