Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.9216 – Sumitomo Corporation/Toyota Motor Corporation/Mobilots Corporation) (EGT-vonatkozású szöveg)

 
FREE EXCERPT

9.1.2019 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 6/1

2018. december 19-én a Bizottság úgy határozott, hogy engedélyezi e bejelentett összefonódást, és a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítja. E határozat a 139/2004/EK tanácsi rendelet (1) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. A határozat teljes szövege csak angol nyelven hozzáférhető, és azután teszik majd közzé, hogy az üzleti titkokat tartalmazó részeket eltávolították belőle. A szöveg megtalálható lesz

— a Bizottság versenypolitikai weboldalának összefonódásokra vonatkozó részében (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ez az oldal különféle lehetőségeket kínál arra, hogy az egyedi összefonódásokkal foglalkozó határozatok társaság...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL